E/F Nordrevænge

På hjemmesiden vil der blive informeret om alle væsentlige forhold af betydning for ejerne, lejerne, potentielle ejere, ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter m.fl. Bl.a. referater fra generalforsamlinger, årsrapporter, vedtægter, husorden, energimærkning, kontakter til bestyrelsen, administrator, vicevært, anbefalede håndværkere, nyhedsbreve samt gode råd om at bo i ejendommen.

Grunden til at hjemmesiden ikke er opdateret er, at bestyrelsen ikke overholder indgåede aftaler og ikke betaler for de ydelser den bestiller og forbruger.

Tidligere havde bestyrelserne i ejerforeningen fokus på, at foreningens midler blev anvendt på den mest optimale og værdiskabende måde, samt at det fælles udgiftsniveau stiler mod et lavt niveau, uden at sætte kvaliteten over styr. Dem, der har købt en lejlighed i ejerforeningen for 5-10 år siden, også skal have mulighed for at bo i lejligheden om 5-10 år. Det skulle være en tryg og attraktiv investering, at købe en ejerlejlighed i ejerforeningen Nordrevænge. Sådan er det ikke længere!