E/F Nordrevænge

På hjemmesiden vil bestyrelsen informere om alle væsentlige forhold af betydning for ejerne, lejerne, potentielle ejere, ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter m.fl. Bl.a. referater fra generalforsamlinger, årsrapporter, vedtægter, husorden, energimærkning, nyttige kontakter til bestyrelsen, administrator, vicevært, anbefalede håndværkere, nyhedsbreve samt gode råd om at bo i ejendommen.

Bestyrelsen har fokus på, at foreningens midler bliver anvendt på den mest optimale og værdiskabende måde, samt at det fælles udgiftsniveau stiler mod et lavt niveau, uden at sætte kvaliteten over styr. Dem, der har købt en lejlighed i ejerforeningen for 5-10 år siden, også skal have mulighed for at bo i lejligheden om 5-10 år. Det skal være en tryg og attraktiv investering, at købe en ejerlejlighed i ejerforeningen Nordrevænge.

Bestyrelsen håber, at mange får gavn af hjemmesiden. Hvis der er forhold, der mangler belysning eller gode idéer, der kan forbedre hjemmesiden eller ejerforeningen, kan bestyrelsen kontaktes på mail: nordrevaenge@gmail.com.

Tilmeld dig ejerforeningens nyhedsbrev