Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Katrine Jacobsen, formand, på valg i 2021

Astrid Knuhtsen, på valg i 2021

Marie Louise Bysøe, på valg i 2020

Stina Björnstedt, på valg i 2021

Suppleanter:

 

Bestyrelsen kan kontaktes på: nordrevaenge@gmail.com