Varsling til alle beboere på 3. sal

Varsling til alle beboere på 3. sal

Nordrevænge 3. sal – isolering af kviste mod gård
Kviste mod gård er udført uden isolering mod tilstødende rum og mod det fri, det vil sige mod pulterrum og mod skunken bag køkkenskabe.

Det har bevirket meget lave temperaturer i køkkener og i en del tilfælde til frysning af vandrør. Skader er blevet undgået ved hurtig henvendelse fra berørte beboere, men frostsprængninger i vandrør kan forårsage store skader, især fordi rør er ført skjult under køkkensokkel og fordi forholdene findes på øverste etage i bebyggelsen.

Udbedring
For at undgå fremtidige frostsprængninger samt generelt at forbedre indeklimaet i disse kviste, har bestyrelsen besluttet, at lade kvistene isolere.

Isoleringen foretages udefra, ved at påføre mekaniske isoleringsbatts på mure i pulterrum, samt inde i skunke. Isolering i pulterrum afsluttes med gipsplader.

Entreprisen er vundet af Kaos Vagten ApS, som gennemfører opgaven i foråret 2018, frem til uge 25, 2018.

Entreprenøren står selv for varsling, håndtering af nøgler mv. Beboerne vil blive kontaktet af Kaos Vagten for nærmere aftale. Entreprenøren skal ikke have adgang til de enkelte lejligheder, blot til tilstødende pulterrum.

Beboerne bedes aflevere pulterrumsnøglen på entreprenørens anmodning, samt rydde op i pulterrummet, så arbejdsforholdene bliver optimale.

På bestyrelsens vegne fører Promana Bygningsrådgivning tilsyn med arbejdet.

På forhånd tak for samarbejdet,
bestyrelsen.

Vandskader efter installation af vandmålere

Vandskader efter installation af vandmålere

Brunata har installeret varmemålere på foreningens vandrør i den sidste uges tid. Der er tale om en opgave som foreningen har iværksat, så der kan udarbejdes forbrugsbaserede vand- og varmeregnskaber. I den forbindelse er der opstået problemer og vandskader i flere lejligheder.

Har du oplevet problemer i din lejlighed eller har du spørgsmål, skal du kontakte foreningens administrator Helle Søndergaard.

Foreningens bestyrelse er kede af de skader, der er opstået og det bøvl det medfører. Der er teknikere og forsikringsselskaber på sagen og afhjælpning er i gang flere steder.