Indbydelse til workshop om forskønnelse af hjørnet Vibevej/Nattergalevej

Opgradering af byrummet Vibevej/Nattergalevej

Til bestyrelser, ejere og lejere i E/F Nordrevænget, E/F Vibevænget, E/F Vibehjørnet og Vibehusene

Indbydelse til deltagelse i workshop nr. 1 tirsdag den 14. november 2017 kl. 18:00 i vore lokaler på Glentevej 70 B, stuen, 2400 København NV

Jeg har tidligere kontaktet jer og kort orienteret om det byrumsprojekt, som Områdefornyelse Fuglekvarteret påtænker, at ville gennemføre i krydset ved Vibevej og Nattergalevej, samt om den inddragelsesproces, der skal føre til det konkrete resultat.

På den baggrund vil jeg gerne indbyde dig og andre interesserede fra din forening til den første af to workshops tirsdag den 14. november 2017 kl. 18:00. Tidspunkt for Workshop 2 aftales på mødet.

På workshopperne skal vi, i samarbejde med de øvrige deltagere fra de 4 boligforeninger, skabe et godt og gedigent byrumsprojekt, som alle synes er fornuftigt og kan stå indenfor.

Der vil være kaffe, the, vand og lidt at spise, mens vi arbejder.

Miniprogram

Som udgangspunkt for arbejdet og kommende workshop har jeg udarbejdet et miniprogram, der er vedlagt denne indkaldelse. Miniprogrammet beskriver intensionerne - og rammerne for projektet og for den inddragelsesproces, der er planlagt. Til at facilitere og stå for udarbejdelsen og gennemførelsen af projektet har jeg allieret mig med meget dygtig byrumsarkitekter.

Finansiering og drift

Etableringsomkostningerne af byrummet finansieres fuldt og helt af Områdefornyelse Fuglekvarteret. Boligforeningerne skal som hidtil stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af de områder som boligforeningen er forpligtet til drifte.

Sagt på en anden måde: Den enkelte boligforening skal renholde og vedligeholde samme geografiske områder som den gør i dag, men med de nye overflader og elementer, som byrumsprojektet tilfører boligforeningens område.

Formel repræsentation

Det er derfor vigtigt, at boligforeningen på workshopperne har en eller flere repræsentanter for foreningens ejerskab (f. eks. foreningens bestyrelse eller ejendommens ejer), så der ikke fremkommer forslag, der efterfølgende viser sig, at være fuldstændig utopiske.

Det er ligeledes vigtigt, at boligforeningerne efterfølgende tilstræber, at opnå en hurtig formel godkendelse (i henhold til de regler, der er gældende for den enkelte forening), så den videre planlægning og projektering af fællesprojektet kan igangsættes og gennemføres.

Da jeg ikke har kontaktoplysninger til alle i boligforeningen, opfordrer jeg derfor den enkelte boligforening til aktivt at udpege- og/eller opfordre så mange beboerrepræsentanter, som muligt til at deltage i de to workshops.

Med venlig hilsen
Henrik Lyng Geertsen
Projektmedarbejder
Områdefornyelse Fuglekvarteret
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Fysik
Glentevej 70B, stuen
Postboks 339
2400 København NV
Telefon 53 70 66 14
E-mail j43w@tmf.kk.dk

EAN 5798009809452

Ovennævnte invitation som pdf